SOS Sustainability 101

SOS Sustainability 101 header image 1

Power Jungle x SOS - EP26 แบตเตอรี่กับบทบาทในพลังงานสะอาด

September 25th, 2020

แบตเตอรี่มีบทบาทอย่างไรในการกักเก็บพลังงาน เพื่อทำให้พลังงานทางเลือก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ เข้าถึงได้สำหรับครัวเรือนและธุรกิจขนาดเล็ก

Power Jungle X SOS - EP25 บทบาทของแบตเตอรี่กับพลังงานสะอาด

September 18th, 2020

แบตเตอรี่มีบทบาทอย่างไรในการกักเก็บพลังงาน เพื่อทำให้พลังงานทางเลือก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ เข้าถึงได้สำหรับครัวเรือนและธุรกิจขนาดเล็ก

Power Jungle X SOS - EP24 มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ solar rooftop รายย่อย

August 28th, 2020

การใช้พลังงานหมุนเวียน มีทั้งข้อดีและข้อเสีย เราควรที่จะทำให้เกิดความสมดุล ระหว่างข้อดีและข้อเสียที่เกิดขึ้น เราไม่ควรมองแค่มิติเดียว แต่ควรที่จะสวมหมวกของคนอื่น และมองในมุมมองอื่นบ้าง

SOS - EP365 สิ่งที่เรียนรู้จากการทำ podcast รายวันมาครบ 1 ปี

August 24th, 2020

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน podcast ชุดนี้มาตลอดหนึ่งปีนะคะ วันนี้ครบรอบ 1 ปีตามที่ตั้งใจไว้ เลยอยากเล่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ฟังค่ะ

SOS - EP364 การเคลื่อนไหวของ Greta ต่อเรื่องภาวะโลกร้อน

August 23rd, 2020

Merkel รับรองเหล่านักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่กรุงเบอร์ลิน เพื่อพูดคุยถึงการลงมือแก้ปัญหาของเหล่าผู้นำต่อภาวะฉุกเฉินด้านสภาวะอากาศ

Bloomberg Green: 20 August 2020

Greta Thunberg is back and telling Merkel to declare climate emergency

SOS - EP363 การบริโภคของมนุษย์เราลดลงมากในปี 2020

August 22nd, 2020

โรคระบาดในปี 2020 ส่งผลให้การบริโภคของมนุษย์เราลดลงสูงสุดในรอบ 50 ปี เพียงแต่ถ้าจะรักษาสมดุลของทรัพยากรโลก เราต้องทำอย่างไรบ้าง?

The Guardian: 21 August 2020

Human consumption of the Earth's resources declined in 2020

Power Jungle X SOS - EP23 พัฒนาการของ solar rooftop สำหรับรายย่อย

August 21st, 2020

SOS - EP362 เราสูญเสียเวลา 2 ปีที่จะลดโลกร้อนไปอย่างน่าเสียดาย

August 20th, 2020

น้อง Greta และเพื่อน ๆ ที่ร่วมประท้วง school strike เพื่อเรียกร้องให้ประชาคมโลกใส่ใจเรื่องนี้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเวลาสองปีกับการประท้วงของเด็ก ๆ ทั่วโลก

The Guardian: 19 August 2020

Another two years lost to climate inaction, says Greta Thunberg

SOS - EP361 ความมั่นคงทางอาหารที่หายไปจาก COVID-19

August 19th, 2020

เด็ก ๆ ในประเทศเยเมนต้องออกไปทำงานหรือแม้แต่ขอทาน เพื่อให้ครอบครัวมีอาหารเพียงพอรับประทาน เกิดอะไรขึ้นในประเทศตะวันออกกลางแห่งนี้?

The Guardian: 18 August 2020

Children forced to beg or work as hunger eclipses fear of Covid-19 in Yemen

SOS - EP360 ปศุสัตว์ของสหรัฐไม่ผ่านมาตรฐานของอังกฤษ

August 18th, 2020

สวัสดิภาพของไก่และหมูในฟาร์มของสหรัฐอเมริกามีคุณภาพที่ต่ำกว่ามาตรฐานของสหราชอาณาจักร ซึ่งจะส่งผลต่อข้อตกลงทางการค้าของทั้งสองประเทศหลัง Brexit

The Guardian: 17 August 2020

US chickens 'literally sitting in each other's waste' says RSPCA

Play this podcast on Podbean App