SOS Sustainability 101

SOS Sustainability 101 header image 1

FAQmich EP11 สอนอะไรที่เยอรมนี?

July 6th, 2022

สอนนักศึกษาปริญญาโทในหัวข้ออะไร? นักเรียนมาจากไหนบ้าง? เนื้อหาที่สอนเกี่ยวกับอะไร?

-

Vlog นี้ก็ตั้งใจจะตอบคำถามนี้ ที่คาดว่า อาจจะนำไปสู่คำถามต่อ ๆ ไปได้อีก :)

-

FAQmich คือโครงการสำหรับปี 2022 ฉลองการย้ายกลับมาเยอรมนี เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หากท่านใดมีคำถามอะไรที่สงสัย อยากถาม อยากรู้ ก็ให้ส่งข้อความเข้ามาตามช่องทางด้านล่างได้เลยค่ะ ไม่ใช่ช่องที่มีสาระอัดแน่นอะไร ออกจะเป็นการบ่นพูดคุย เม้ามอยส์ เรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตซะมากกว่า #FAQmich

 1. YouTube
 2. Facebook
 3. Blog

คำเตือน: ประสบการณ์ส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม กลั่นกรองก่อนเชื่อนะคะ

FAQmich EP9 - ฉุกเฉินต้องกด 112 หรือ 110?

June 11th, 2022

อาจจะไม่ใช่ FAQ แต่เป็นสิ่งสำคัญของคนต่างแดนที่ควรจะต้องรู้ สำหรับการใช้ชีวิตในต่างประเทศ ยิ่งถ้าอยู่คนเดียวจะจัดการยังไง?

เนื้อหาที่อยู่ใน Vlog นี้ มาจากประสบการณ์ตรงที่ได้เข้าห้องฉุกเฉินตอนปี 2012 และการขึ้นโรงพักเพื่อแจ้งความในปี 2022

 • 5:12 สาเหตุของการเข้าห้องฉุกเฉิน
 • 18:25 เข้าห้องฉุกเฉิน ณ​ เมืองเบียร์
 • 25:30 เข็มฉีดยา แบบ DIY ง่าย ๆ ที่บ้าน -_-
 • 31:15 Notruf 110 หาคุณตำรวจ

Vlog นี้ก็ตั้งใจจะตอบคำถามนี้ ที่คาดว่า อาจจะนำไปสู่คำถามต่อ ๆ ไปได้อีก :)

-

FAQmich คือโครงการสำหรับปี 2022 ฉลองการย้ายกลับมาเยอรมนี เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หากท่านใดมีคำถามอะไรที่สงสัย อยากถาม อยากรู้ ก็ให้ส่งข้อความเข้ามาตามช่องทางด้านล่างได้เลยค่ะ ไม่ใช่ช่องที่มีสาระอัดแน่นอะไร ออกจะเป็นการบ่นพูดคุย เม้ามอยส์ เรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตซะมากกว่า #FAQmich

 1. YouTube
 2. Facebook
 3. Blog

คำเตือน: ประสบการณ์ส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม กลั่นกรองก่อนเชื่อนะคะ

FAQmich EP8 - ประโยคที่ชอบใน South of the border - Murakami? (no Spoiler)

May 15th, 2022

เป็นหนังสือที่ชอบที่สุดในบรรดางานของ Murakami ทั้งหมดที่เคยอ่าน และจะแนะนำให้คนเริ่มอ่านเล่มนี้เป็นเล่มแรก ถ้าอยากทำความรู้จักงานของนักเขียนคนนี้ Vlog นี้จะผสมการเรียนภาษาเยอรมัน (พ่วงคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ แต่เสียงบรรยายเป็นภาษาไทย เอาให้หมดค่ะ ตัดต่อครั้งเดียวต้องได้ครบ) ลองฟังแล้วมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะ

 • 3:07 หน้า 17
 • 5:37 หน้า 21
 • 11:27 หน้า 71
 • 13:47 หน้า 90
 • 15:03 หน้า 91
 • 16:04 หน้า 93
 • 16:48 หน้า 100
 • 18:32 หน้า 108
 • 20:36 หน้า 112
 • 22:19 หน้า 138
 • 23:20 หน้า 152
 • 24:59 หน้า 176

-

FAQmich คือโครงการสำหรับปี 2022 ฉลองการย้ายกลับมาเยอรมนี เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หากท่านใดมีคำถามอะไรที่สงสัย อยากถาม อยากรู้ ก็ให้ส่งข้อความเข้ามาตามช่องทางด้านล่างได้เลยค่ะ ไม่ใช่ช่องที่มีสาระอัดแน่นอะไร ออกจะเป็นการบ่นพูดคุย เม้ามอยส์ เรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตซะมากกว่า #FAQmich

 1. YouTube
 2. Facebook
 3. Blog

คำเตือน: ประสบการณ์ส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม กลั่นกรองก่อนเชื่อนะคะ

FAQmich EP7 - ควรอ่าน The Alchemist? <<no Spoiler>>

May 14th, 2022

เป็นหนังสือดังและเป็นงานเขียนของผู้เขียนจากบราซิลเล่มแรก ลองฟังแล้วมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะ

 • 1:49 วิจารณ์เนื้อหาของหนังสือ
 • 16:18 ประโยคที่ชอบในหนังสือ

Vlog นี้ก็ตั้งใจจะแนะนำหนังสือ เผื่อท่านไหนกำลังมองหาอะไรอ่าน หรือฝึกภาษาก็ได้นะคะ

-

FAQmich คือโครงการสำหรับปี 2022 ฉลองการย้ายกลับมาเยอรมนี เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หากท่านใดมีคำถามอะไรที่สงสัย อยากถาม อยากรู้ ก็ให้ส่งข้อความเข้ามาตามช่องทางด้านล่างได้เลยค่ะ ไม่ใช่ช่องที่มีสาระอัดแน่นอะไร ออกจะเป็นการบ่นพูดคุย เม้ามอยส์ เรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตซะมากกว่า #FAQmich

 1. YouTube
 2. Facebook
 3. Blog

คำเตือน: ประสบการณ์ส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม กลั่นกรองก่อนเชื่อนะคะ

FAQmich EP6 - ฝึกภาษาเยอรมันยังไงดี?

May 13th, 2022

เป็นอีก FAQ จริง ๆ สำหรับการฝึกภาษาต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมัน หากว่าเรายังอยู่ที่ไทยอยู่ จะฝึกกันยังไงดีนะ เนื้อหาที่อยู่ใน Vlog นี้ กลั่นมาจากประสบการณ์ที่ฝึกภาษาตลอด 14 ปีที่ผ่านมาค่ะ 6:46 เปลี่ยนสภาพแวดล้อม 9:54 อ่าน 18:23 เขียน 19:26 ฟัง 21:13 เทคนิคจำคำศัพท์ 23:31 พูด ฝึกภาษาในประเทศไทย 27:31 ฝึกภาษาในประเทศเยอรมนี Vlog นี้ก็ตั้งใจจะตอบคำถามนี้ ที่คาดว่า อาจจะนำไปสู่คำถามต่อ ๆ ไปได้อีก :)

-

FAQmich คือโครงการสำหรับปี 2022 ฉลองการย้ายกลับมาเยอรมนี เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หากท่านใดมีคำถามอะไรที่สงสัย อยากถาม อยากรู้ ก็ให้ส่งข้อความเข้ามาตามช่องทางด้านล่างได้เลยค่ะ ไม่ใช่ช่องที่มีสาระอัดแน่นอะไร ออกจะเป็นการบ่นพูดคุย เม้ามอยส์ เรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตซะมากกว่า #FAQmich

 1. YouTube
 2. Facebook
 3. Blog

คำเตือน: ประสบการณ์ส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม กลั่นกรองก่อนเชื่อนะคะ

FAQmich EP5 - ควรอ่าน Wuthering Heights?

May 12th, 2022

เป็นนิยาย classic อีกเล่มหนึ่งที่นักอ่านควรที่จะอ่านสักครั้ง แต่อาจไม่จำเป็นต้องอ่านซ้ำ ลองฟังแล้วมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะ

 • 5:34 ฉากหลังของเรื่อง
 • 10:26 ตัวละครหลัก
 • 24:00 Spoiler Alert!!!

Vlog นี้ก็ตั้งใจจะแนะนำหนังสือ เผื่อท่านไหนกำลังมองหาอะไรอ่าน หรือฝึกภาษาก็ได้นะคะ

-

FAQmich คือโครงการสำหรับปี 2022 ฉลองการย้ายกลับมาเยอรมนี เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หากท่านใดมีคำถามอะไรที่สงสัย อยากถาม อยากรู้ ก็ให้ส่งข้อความเข้ามาตามช่องทางด้านล่างได้เลยค่ะ ไม่ใช่ช่องที่มีสาระอัดแน่นอะไร ออกจะเป็นการบ่นพูดคุย เม้ามอยส์ เรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตซะมากกว่า #FAQmich

 1. YouTube
 2. Facebook
 3. Blog

คำเตือน: ประสบการณ์ส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม กลั่นกรองก่อนเชื่อนะคะ

FAQmich EP4 - หาบ้านเช่ายังไงในเยอรมนี?

May 11th, 2022

คำถามนี้ยอดฮิตสำหรับคนย้ายประเทศ หาบ้านเช่ายังไง?

 • 1:06 เพิ่งลงเครื่องวันแรก จองโรงแรมหรือ AirBnB ดีกว่ากันนะ?
 • 4:27 Wohngemeinschaft หรือ WG คืออะไร?
 • 6:44 จองห้องจาก AirBnB?
 • 12:07 1-Zimmer Wohnung คือห้องแบบไหนนะ?

Vlog นี้ก็ตั้งใจจะตอบคำถามนี้ ที่มีเรื่องราวต่อยอดอีกมากมายเลยย

-

FAQmich คือโครงการสำหรับปี 2022 ฉลองการย้ายกลับมาเยอรมนี เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หากท่านใดมีคำถามอะไรที่สงสัย อยากถาม อยากรู้ ก็ให้ส่งข้อความเข้ามาตามช่องทางด้านล่างได้เลยค่ะ ไม่ใช่ช่องที่มีสาระอัดแน่นอะไร ออกจะเป็นการบ่นพูดคุย เม้ามอยส์ เรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตซะมากกว่า #FAQmich

 1. YouTube
 2. Facebook
 3. Blog

คำเตือน: ประสบการณ์ส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม กลั่นกรองก่อนเชื่อนะคะ

FAQmich EP3 - ทำไมชอบอ่านหนังสือ?

May 10th, 2022

ได้รับคำถามนี้บ่อยมากกกกก ว่าทำงานเป็น consultant ก็ยุ่งวุ่นวายอยู่แล้ว

 • 2:58 หาเวลาอ่านหนังสือตอนไหน?
 • 11:28 อ่านหนังสือยังไงให้จบเล่ม?

Vlog นี้ก็ตั้งใจจะตอบคำถามนี้ ที่คาดว่า อาจจะนำไปสู่คำถามต่อ ๆ ไปได้อีก :)

-

FAQmich คือโครงการสำหรับปี 2022 ฉลองการย้ายกลับมาเยอรมนี เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หากท่านใดมีคำถามอะไรที่สงสัย อยากถาม อยากรู้ ก็ให้ส่งข้อความเข้ามาตามช่องทางด้านล่างได้เลยค่ะ ไม่ใช่ช่องที่มีสาระอัดแน่นอะไร ออกจะเป็นการบ่นพูดคุย เม้ามอยส์ เรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตซะมากกว่า #FAQmich

 1. YouTube
 2. Facebook
 3. Blog

คำเตือน: ประสบการณ์ส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม กลั่นกรองก่อนเชื่อนะคะ

 

FAQmich EP2 - งดมื้อเช้าดีมั้ยนะ ถ้าไม่มีเวลา?

May 9th, 2022

ต่อให้งานยุ่งหรือประชุมเช้าตรู่แค่ไหน เช่น 6:00am ก็ต้องจัดเวลาหาอะไรกิน พร้อมกับ Espresso และชาหอมกรุ่น เพื่อเริ่มต้นวันอย่างสดใส เปี่ยมพลังงาน พร้อมคาเฟอีนในเลือด

-

FAQmich คือโครงการสำหรับปี 2022 ฉลองการย้ายกลับมาเยอรมนี เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หากท่านใดมีคำถามอะไรที่สงสัย อยากถาม อยากรู้ ก็ให้ส่งข้อความเข้ามาตามช่องทางด้านล่างได้เลยค่ะ ไม่ใช่ช่องที่มีสาระอัดแน่นอะไร ออกจะเป็นการบ่นพูดคุย เม้ามอยส์ เรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตซะมากกว่า #FAQmich

 1. YouTube
 2. Facebook
 3. Blog

คำเตือน: ประสบการณ์ส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม กลั่นกรองก่อนเชื่อนะคะ

FAQmich EP1 - แบ่งเวลาในการทำงาน Work from Anywhere จากเยอรมนีอย่างไร?

May 8th, 2022

FAQmich คือโครงการสำหรับปี 2022 ฉลองการย้ายกลับมาเยอรมนี เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หากท่านใดมีคำถามอะไรที่สงสัย อยากถาม อยากรู้ ก็ให้ส่งข้อความเข้ามาตามช่องทางด้านล่างได้เลยค่ะ ไม่ใช่ช่องที่มีสาระอัดแน่นอะไร ออกจะเป็นการบ่นพูดคุย เม้ามอยส์ เรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตซะมากกว่า #FAQmich

 1. YouTube
 2. Facebook
 3. Blog

คำเตือน: ประสบการณ์ส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม กลั่นกรองก่อนเชื่อนะคะ

#แบ่งเวลา #workfromanywhere #เยอรมัน

 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App